ჩვენ ვართ შრომის უსაფრთხოების საკონსულტაციო კომპანია, რომელიც დაგეხმარებათ შექმნათ უსაფრთხო სამუშაო გარემო თქვენს კომპანიაში საქართველოს კანონისა და საერთაშორისო ნორმებით დადგენილი სტანდარტების შესაბამისად.

2019 წლის 1 სექტემბრიდან ძალაში შევიდა კანონი შრომის უსაფრთხოების შესახებ, რომელიც აწესრიგებს დასაქმებულთა და სამუშაო სივრცეში მყოფ სხვა პირთა სიცოცხლისა და ჯანმრთელობის დაცვასთან დაკავშირებულ საკითხებს.

კანონით დადგენილი ვალდებულებები ვრცელდება ყველა საჯარო და კერძო ორგანიზაციაზე მიუხედავად საქმიანობისა, მათ შორის სერტიფიცირებული სპეციალისტის დანიშვნის ან მოწვეული შრომის უსაფრთხოების კომპანიის მომსახურებით სარგებლობის ვალდებულება.

რატომ ჩვენ?​

ჩვენი კომპეტენტური და გამოცდილი გუნდი დაგეხმარებათ შექმნათ თქვენს კომპანიაში უსაფრთხო და ჯანსაღი გარემო შრომის უსაფრთხოების საერთაშორისო სტანდარტების დანერგვის გზით.​

რა შედის HSE GEORGIA-ს სერვისებში?

შრომის უსაფრთხოების პოლიტიკა

რისკების შეფასება და მართვა

აკრედიტირებული სპეციალისტების გამოყოფა

დოკუმენტების წარმოება

ჩვენი კლიენტები

Close Menu